Scholen

Welkom

erfgoededucatie
Erfgoedweb junior is de website van de gemeente Breda en de Cultuurwinkel Breda over de (cultuur)geschiedenis van de stad en haar archeologie, monumenten, architectuur, historisch landschap en levend erfgoed. Speciaal voor het onderwijs. De site is afgeleid van Erfgoedweb Breda
De website is speciaal gericht op leerlingen uit groep 5,6,7 en 8 van het primair onderwijs maar kinderen mogen natuurlijk ook op de volwassen versie van Erfgoedweb zoeken. Daarnaast is de website bedoeld als digitaal hulpmiddel in het onderwijs.
Docenten uit het voortgezet onderwijs kunnen voor de eerste klassen VMBO de junior site gebruiken. We adviseren voor de overige klassen om het Erfgoedweb voor volwassenen te gebruiken.
Op Erfgoedweb junior kun je op diverse manieren informatie vinden over het verleden van Bredainformatie vinden over het verleden van Breda: via de tijdsbalk, op locatie, per soort, op onderwerp of gewoon via een zoekterm. Per item krijg je te zien hoe dat zich verhoudt tot het Bredaas Verhaal, in welk tijdvak het past, waar het zich bevindt, wat voor programma’s erover bestaan en kan je altijd verder lezen over gerelateerde onderwerpen en op de senior website nog meer te weten komen.
Erfgoedweb junior is ook bedoeld als digitaal lesmateriaal in de klas. De website is gebaseerd op de tien tijdvakken van de Commissie de Rooy, die zijn vertaald naar de Bredase geschiedenis: Het Bredaas Verhaal. Dat betekent dat je als leerkracht de informatie van de website kunt gebruiken om bijvoorbeeld de geschiedenisles te verrijken met voorbeelden uit Breda. De lesprogramma’s kunnen daarbij helpen om zelf aan de slag te gaan of op bezoek te gaan bij een culturele instelling.

Bij elk onderwerp zijn aan de rechterzijde de via programma's weergegeven. Zo kun je direct kijken of er bijvoorbeeld een excursie naar de Grote Kerk mogelijk is.

Ook vind je daar de knop Schrijf geschiedenis! Omdat alles wat vandaag gebeurt morgen al weer geschiedenis kan zijn, willen we dat ieder kind de kans krijgt om datgene wat hij of zij leuk of belangrijk vindt, toe te voegen aan onze tijdbalk. Dat mag een persoonlijke gebeurtenis zijn maar ook de resultaten van een schoolproject. Onze redactie zorgt er voor dat het wel allemaal leuk en netjes blijft.
Erfgoedweb junior wordt geleidelijk gevuld, er zullen geregeld nieuwe items bijkomen. Daarnaast zullen nog programma's van de doorlopende leerlijn erfgoededucatie worden gekoppeld aan de bijbehorende items. Indien je nog suggesties hebt voor items, thema's of lesideeën, dan horen wij dat graag. Ook voor vragen en op- of aanmerkingen kun je contact met ons opnemen.

Het Bredaas Verhaal en de tijdvakken

Hoe verhouden de tien tijdvakken zich tot het Bredaas Verhaal?

Tijdvakken van de Rooy Tijdvakken Bredaas Verhaal Vier grote tijdvakken Bredaas Verhaal
Tijd van jagers en boeren
Tijd van Grieken en Romeinen De prestedelijke stad
Tijd van monikken en ridders Bij de Brede Aa
Tijd van steden en staten De beginnende stad
Tijd van ontdekkers en hervormers De Nassaustad Breda, een belangrijke stad
Tijd van regenten en vorsten De stad in oorlog
Tijd van pruiken en revoluties De garnizoenstad Van kanonnen naar Kwatta
Tijd van burgers en stoommachine De industriestad
Tijd van wereldoorlogen De bezette stad Oorlog en wederopbouw
Tijd van televisie en computer De huidige stad

Toelichting indeling

Het Bredaas Verhaal en de tijdvakken zijn tot stand gekomen op advies van de klankbordgroep erfgoed, met vertegenwoordigers uit het onderwijs en de erfgoedwereld in Breda.

Hoe verhouden zich de doorlopende leerlijn erfgoededucatie en Erfgoedweb junior?
Het Bredaas Verhaal wordt als basis gebruikt bij de doorlopende leerlijn erfgoed. De doorlopende leerlijn erfgoededucatie gaat uit van dezelfde basisstructuur als Erfgoedweb Junior. Middels de acht tijdvakken wordt vorm gegeven aan de rijke historie van Breda. Deze zijn verder teruggebracht naar vier grotere tijdvakken die uitgaan van grote veranderingen in Breda en de gevolgen daarvan voor de stad en haar bewoners. De vragen die daarbij gesteld worden geven het bereik van de inhoud van de doorlopende leerlijn erfgoededucatie aan. Na het doorlopen van de doorlopende leerlijn zou elk kind uit Breda deze vragen over zijn of haar stad moeten kunnen beantwoorden. Kijk ook op Cultuurwinkelbreda.nl

De vier tijdvakken en basisvragen van het Bredaas Verhaal:

Bij de Brede Aa
Hoe zagen het landschap en de bewoners er uit toen er nog geen Breda was?
Breda, een belangrijke stad 
Hoe ontstond Breda, wat was de rol van de Nassaus bij de groei van de stad en wat gebeurde er tijdens de Opstand?
Van kanonnen naar Kwatta
Waarom werd de vesting van Breda afgebroken en hoe groeide de industrie van Breda?
Oorlog en wederopbouw in Breda
Wat gebeurde er in de Tweede Wereldoorlog in Breda en hoe ontwikkelde de stad zich daarna?