Bij de Brede Aa
Bij de Brede Aa -10000 tot 1050
In de omgeving van wat nu Breda is, zat je precies tussen hoge en dus ...
De prestedelijke stad
De beginnende stad
De beginnende stad 1050 tot 1400
Rond het jaar 1000 woonden er vooral boeren in de omgeving. De...
De beginnende stad
De prestedelijke stad
De prestedelijke stad -10000 tot 1050
In de omgeving van wat nu Breda is, zat je precies tussen hoge en...
De prestedelijke stad
Breda, een belangrijke stad
Rond het jaar 1000 woonden er vooral boeren in en rond Breda. De boere...
De stad in oorlog
De beginnende stad
De Nassaustad
Woonstalhuizen
Woonstalhuis -250 tot -50
...
De prestedelijke stad
Boerensoldaten
Boerensoldaten -50 tot 300
Eigenlijk duurde de Romeinse tijd in Nederland niet zo heel lang....
De prestedelijke stad
Boomstamput
Boomstamput -3000 tot 1000
Wat zie je voor je als je aan een waterput denkt?...
De prestedelijke stad
Een Romeinse helm in een Brabantse waterput
Een Romeinse helm 200 tot 300
In een waterput uit de derde eeuw na Christus werden delen van een kap...
De prestedelijke stad
Een bronzen sikkel
In de bronstijd woonden de mensen al vaak op een vaste plek en verbouw...
De prestedelijke stad
Een vuurstenen pijlpunt
Deze vuurstenen pijlpunt is gevonden op Steenakker waar tegenwoordig h...
De prestedelijke stad