Middeleeuwse boerderijen

De prestedelijke stad tot 500
  •  

De Middeleeuwen dankt zijn naam aan dat men in de Renaissance deze eeuwen als een tussenperiode (‘Middel-eeuwen’) zag van twee hoogstaande periodes. Dit waren de Romeinse tijd en de Renaissance.  De Middeleeuwen beginnen ongeveer 500 na Christus en eindigen ongeveer 1500 na Christus. Je kan het verder indelen in de Vroege Middeleeuwen en de Late Middeleeuwen.

In het begin van de Vroege Middeleeuwen waren de Franken de baas in onze streken. Zij bouwden langs de randen van beekjes en vennen (ondiepe meertjes). Zo zijn er resten van woningen en waterputten aangetroffen vlakbij het NAC-stadion. Deze woningen waren klein, langwerpig en niet zo stevig. De waterputten waren vierkant door planken of rond door uitgeholde boomstammen of tonnen.

Ook voor de veestapel (het vee van een bepaald gebied of boerderij) moest er plek zijn. Zij kwamen daarom in de bijgebouwen terecht. Ook de voorraden werden hier voor het gemak opgeslagen. Vanaf de achtste eeuw, de tijd van Karel de Grote, werden de gebouwen steviger gemaakt en werd de veestapel verplaatst van het bijgebouw naar een grotere boerderij.

Renaissance: is de periode die volgde na de Middeleeuwen.

Vroege Middeleeuwen: deze periode die liep van ongeveer 500 tot 1000 na Christus. Dit is de tijd van monniken en ridders. De benaming ‘Donkere Eeuwen’ wordt soms ook gebruikt.

Franken: een Germaans volk dat de macht van de Romeinen overnam en later heersten over het gebied dat ruwweg bestond uit Frankrijk, Nederland, België en Noord-Italië.

Karel de Grote: een van de belangrijkste heersers in de Vroege Middeleeuwen. Hij was de koning van de Franken en later werd hij ook tot keizer benoemd.

 

Wil je meer weten?

Benieuwd naar meer verhalen over Breda?

Bijpassende verhalen

De eerste huizen van Breda
De eerste huizen van Breda verschenen maar liefst 3500 jaar geleden....
De prestedelijke stad
Woonstalhuizen
Woonstalhuis -250 tot -50
...
De prestedelijke stad
Boomstamput
Boomstamput -3000 tot 1000
Wat zie je voor je als je aan een waterput denkt?...
De prestedelijke stad
Bij de Brede Aa
Bij de Brede Aa -10000 tot 1050
In de omgeving van wat nu Breda is, zat je precies tussen hoge en dus ...
De prestedelijke stad
De beginnende stad
De beginnende stad 1050 tot 1400
Rond het jaar 1000 woonden er vooral boeren in de omgeving. De...
De beginnende stad