Boerensoldaten

De prestedelijke stad -50 tot 300
  •  

Boerensoldaten

Eigenlijk duurde de Romeinse tijd in Nederland niet zo heel lang. Het eerste contact tussen Nederland en de Romeinen was zo’n 50 jaar voor Christus. Een kleine 300 jaar later verdwijnt de Romeinse macht weer. Dit komt door invallen van de Germanen over de Romeinse grens (de limes). De Germanen leefden in het noorden en de Romeinen in het zuiden. Het gebied van de Germanen was eigenlijk ook heel groot en besloeg bijvoorbeeld Duitsland, Noord-Nederland en Polen. Weet jij toevallig het Engelse woord voor Duitsland?

Sommige bewoners in het vroegere Noord-Brabant kozen voor de Romeinen en niet voor de Germanen. Deze bewoners moesten daarom vluchten of vechten. Dit laatst deden bijvoorbeeld de boerensoldaten. Dit waren boeren die gingen vechten tegen de Germanen. Archeologen hebben veel strijdspullen van hen teruggevonden: speerpunten, paardentuig, schoenen speciaal voor militairen, een maliënkolder en ook een helm! Zou het Romeinse Rijk hun misschien gesponsord hebben?

Limes: De Romeinen spraken Latijn en geen Nederlands. Voor ‘grens’ gebruikte zij het woord ‘limes’. Langs de Limes ontstonden een heleboel steden, zoals Utrecht en Nijmegen. Hun namen komen ook van het Latijn vandaan!

Archeoloog: Iemand die opgravingen doet naar spullen van vroeger. Denk aan potten, botten en andere spullen.

Antwoorden: Het Engelse woord voor Duitsland is ‘Germany’, dit komt van het woord Germanië vandaan. Verder werden die kostbare militaire materialen waarschijnlijk inderdaad door de Romeinen gesponsord. Zij wilden namelijk graag dat de grens goed werd verdedigd.

Wil je meer weten?

Benieuwd naar meer verhalen over Breda?

Bijpassende verhalen

Boomstamput
Boomstamput -3000 tot 1000
Wat zie je voor je als je aan een waterput denkt?...
De prestedelijke stad
Een Romeinse helm in een Brabantse waterput
Een Romeinse helm 200 tot 300
In een waterput uit de derde eeuw na Christus werden delen van een kap...
De prestedelijke stad
Een bronzen sikkel
In de bronstijd woonden de mensen al vaak op een vaste plek en verbouw...
De prestedelijke stad
Een vuurstenen pijlpunt
Deze vuurstenen pijlpunt is gevonden op Steenakker waar tegenwoordig h...
De prestedelijke stad
Bij de Brede Aa
Bij de Brede Aa -10000 tot 1050
In de omgeving van wat nu Breda is, zat je precies tussen hoge en dus ...
De prestedelijke stad
De prestedelijke stad
De prestedelijke stad -10000 tot 1050
In de omgeving van wat nu Breda is, zat je precies tussen hoge en...
De prestedelijke stad